Pink&Pearl

2,100.00฿

รายละเอียดกระเช้าผลไม้มีดังนี้

  • องุ่นเขียว จำนวน 500 กรัม
  • เชอร์รี่ จำนวน 200 กรัม
  • สตรอเบอร์รี่ จำนวน 1 เเพ็ค
  • แอปเปิ้ลแดง จำนวน 2 ลูก 
  • อโวคาโด จำนวน 1 ลูก
  • ส้ม จำนวน 2 ลูก
  • บลูเบอร์รี่ จำนวน 100 กรัม
  • แอปเปิ้ลเขียว จำนวน 1 ลูก
  • กีวี่เขียว จำนวน 2 ลูก
  • สาลี่หิมะเกาหลี จำนวน 1 ลูก