Kelly Green

2,000.00฿

รายละเอียดกระเช้าผลไม้มีดังนี้

  • องุ่นเขียว จำนวน 500 กรัม
  • เมล่อนญี่ปุ่น จำนวน 1 ลูก
  • สตรอเบอร์รี่ จำนวน 1 เเพ็ค
  • แอปเปิ้ลแดง จำนวน 1 ลูก 
  • อโวคาโด จำนวน 1 ลูก
  • ส้ม จำนวน 1 ลูก
  • แอปเปิ้ลเขียว จำนวน 1 ลูก
  • กีวี่เขียว จำนวน 1 ลูก
  • สาลี่หิมะเกาหลี จำนวน 1 ลูก